1. Czy to naprawdę działa?

Tak, to sprawdzona i skuteczna metoda na zmianę imienia, nazwiska lub ich obu. Dziesiątki tysięcy Brytyjczyków zmienia w ten sposób swoje dane każdego roku, wśród nich coraz więcej Polaków. Brytyjskie urzędy, firmy i inne organizacje honorują zmianę danych personalnych.


2. Czy są jakieś ukryte koszty?

Nie, według naszej wiedzy tylko brytyjski urząd paszportowy wymaga opłaty za nowy paszport, ale to dotyczy osób z obywatelstwem brytyjskim.  Wszystkie inne instytucje nie pobierają dodatkowych opłat za wydanie dokumentów z nowym nazwiskiem.


3. Czy na nowym prawie jazdy będzie wspomniane moje dawne imię?

Nie, nowe prawo jazdy będzie zawierało tylko nowe dane personalne. Nawet numer prawa jazdy zmieni się, aby odzwierciedlić nowe nazwisko.


4. Jak nazywa się dokument przez was przygotowywany?

Dokument zmiany imienia/nazwiska nazywa się Deed Poll. Jest to akt oświadczenia woli, w którym zrzekasz się dawnego imienia i przyjmujesz nowe.


5. Czy mogę używać kserokopii dokumentu?

Wiele instytucji będzie honorować kserokopię, jednak niektóre z nich mogą wymagać oryginału. Dlatego aby przyspieszyć zmianę, warto nabyć kilka kopii dokumentu.


6. Ile kopii dokumentu powinienem zamówić?

Aby przyspieszyć zmianę personaliów we wszystkich urzędach i instytucjach warto nabyć kilka kopii dokumentu. Ile konkretnie zamówić, to zależy już tylko od tego jak szybko chcemy przejść przez proces informowania instytucji. Jeśli nam się nie spieszy, powinna wystarczyć jedna kopia, ale jeśli chcemy przyspieszyć procedury, można nabyć dwie lub trzy.


7. Czy można zmienić imię/nazwisko dziecka?

Tak, oczywiście że można. Dla wszystkich osób w wieku poniżej szesnastego roku życia należy zastosować odpowiednią wersję dokumentu dla dziecka, do której należy dołączyć oświadczenie podpisane przez wszystkie prawnie odpowiedzialne za dziecko osoby. Dokument ten nie jest podpisywany przez dziecko, tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów w dziecka imieniu.


8. Czy można w ten sposób zmienić imię/nazwisko w Polsce?

Nie, dokument wystawiany przez nas służy do zmiany danych tylko w Wielkiej Brytanii i w brytyjskich dokumentach. Aby zmienić nazwisko w Polsce należy zgłosić się do swojego lokalnego Urzędu Stanu Cywilnego. Po zmianie w USC można wyrobić nowy dowód osobisty i paszport.


end faq